• UTRECHT
  • Start datum: 13-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Utrecht
Duur: 09-11-2020 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden en daarna nog 3 x 6 maanden
Reageren voor: 21 oktober 2020

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
– Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
– Natuurinformatie en Natuurbeheer
– GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
– Stikstof en Natura 2000

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest complete databank met natuurgegevens in Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert zo veel mogelijk natuurgegevens in Nederland en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. De gebruikers hebben met de NDFF de beschikking over een databank met meer dan 150 miljoen waarnemingen van hoge kwaliteit.

Voor de NDFF wordt geïnvesteerd in nieuwe techniek en een duurzame organisatie als onderdeel van IPO/BIJ12 vanaf 2021.

Momenteel is de NDFF een kleine dynamische organisatie die bestaat uit 10-15 medewerkers, verdeeld over een Serviceteam
en een Beheerteam. Het Serviceteam bedient onze klanten (1e lijn) en het Beheerteam zorgt voor het beheer van de databank en de verbonden applicaties. Het gehele pakket van functioneel, applicatie-en technisch beheer wordt binnen het team gedekt. De NDFF werkt nauw samen met een groot deel van alle organisaties die werken met inzameling of gebruik van natuurgegevens.

Voor het vormgeven van de transitie van de NDFF zoeken wij een Transitiemanager die nauw samenwerkt met de huidige organisatie van de NDFF en met BIJ12.

Wat ga je doen

Gedurende de transitie van de organisatie en de vernieuwing van de techniek van de databank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het transitieplan en de uitvoering ervan. Voldoe jij aan het volgende profiel? Dan zijn we naar jou op zoek!

De beoogde transitiemanager is een senior projectleider met ruime ervaring met veranderprocessen en informatievoorziening, die affiniteit heeft met natuurinformatie , en die beschikt over de volgende competenties en het bijhorend gedragsrepertoire:

Plannen en organiseren
РMaakt een realistische raming van geld, capaciteit en doorlooptijd, en co̦rdineert de aanbesteding van opdrachten ten behoeve van de transitie. ;
– Bepaalt samen met de opdrachtgever welke capaciteit wanneer nodig is;
– Brengt mogelijke risico’s en complicaties in kaart inclusief de consequenties ervan en werkt alternatieven uit;
– Vraagt opdrachtgever en belanghebbenden naar hun doelen, wensen, prioriteiten, stemt deze af en stuurt gericht op realisatie daarvan;
– Stelt het resultaat voorop en houdt overzicht;
– Is alert op risico’s, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het programma kunnen verstoren en neemt maatregelen en reageert met daadkracht;

Sensitiviteit
– Draagt de visie op en de bedoeling van het transitieprogramma actief uit;
– Is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af;
– Is transparant naar de opdrachtgever en overige partijen toe, stimuleert samenwerking en toont zich bij het eigen handelen bewust van de bestuurlijke/maatschappelijke gevoeligheid van onderwerpen en spreekt uit wat hij/zij van opdrachtgever en omgeving verwacht;
– Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).

Netwerken
– Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van de programmadoelen en -resultaten relevante personen en organisaties;
– Benut op het juiste moment het netwerk om de programmadoelen en -resultaten te bereiken;
– Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren;
– Benadert de juiste mensen om steun en medewerking te verkrijgen;
– Heeft regelmatig contact en overleg met opdrachtgevers, financiers en belanghebbenden en informeert het netwerk over de voortgang van het programma;
– Brengt partijen met tegengestelde belangen bij elkaar;
– Opereert herkenbaar als aanspreekpunt/boegbeeld voor het programma;
– Legt de zakelijke afspraken met alle partners van het programma en belanghebbende partijen duurzaam vast in heldere dienstenovereenkomsten;
– Ontzorgt de organisatie NDFF in externe overleggen, zodat daar de focus op de interne transitie kan worden gelegd.

Eisen
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met grote projecten waarbij sprake is van meerdere partijen en belangen en projecten meerjarige looptijden haddenin een overheidsorganisatie op strategisch niveau.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met veranderprocessen binnen organisaties. Hiermee doelen we op bedenken en implementeren van nieuwe werkprocessen, daarbij behorende nieuwe ict en aansluitend actief bijdragen aan de creatie van een nieuwe cultuur.
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectleider

Wensen
– Aantoonbare werkervaring met informatievoorziening
– Aantoonbare werkervaring als verbindende communicatieve schakel diverse organisaties op zowel strategisch –tactisch en operationeel niveau.
– Aantoonbare ervaring met natuurinformatie (informatievoorziening binnen het domein natuur).
– Aantoonbare ervaring met het opstellen en vastleggen van zakelijke afspraken in dienstenovereenkomsten
– Aantoonbare ervaring met vanuit een projectleidersrol (het voorbereiden van) Europese aanbestedingsprocedures en marktconsultaties.
– Aantoonbare ervaring met het onderzoeken initiëren en begeleiden van cultuurverandering trajecten bij een overheidsorganisatie

Competenties
A) Persoonlijke eigenschappen
– Resultaatgerichtheid
– Geduld en affiniteit met werkprocessen
– Omgevingssensitiviteit
– Analytisch vermogen
– Flexibiliteit
B) Vaardigheden
– Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden.
– Kennis op een begrijpelijke wijze kunnen overbrengen.
– Een zelfstandige, systematische en nauwkeurige manier van werken.
– Kunnen werken in een dynamische en bestuurlijke omgeving.
– Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
C) Kennis
– Opleiding en/of ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, natuur of een andere relevante richting
– Ervaring met grote projecten in overheidsorganisaties
– Ervaring met verandertrajecten

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Sollicitatiegesprekken op kantoor: 28 en 29 oktober 2020
Gesprekken met directie en unit manager: 30 oktober 2020

Interesse?

Vacature:
(25232) Projectleider Transitiemanager NDFF 36 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022