• TIEL
  • Start datum: 15-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Tiel
Duur: 12 maanden, start medio januari
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 29 oktober 2020

WSRL zoekt een projectleider-werkvoorbereider voor de voorbereiding en uitvoering van het civieltechnisch en bouwkundig onderhoud aan onderstaande objecten. Dit kunnen een aantal grotere onderhoudswerkzaamheden zijn, of meerdere kleine, die zelfstandig op projectmatige basis opgepakt dienen te worden.

WSRL beheert en onderhoudt een groot aantal civieltechnische en bouwkundige objecten, zoals rioolwaterzuiveringen (RWZI’s), rioolgemalen, persleidingen, oppervlaktewatergemalen, sluizen, duikers, stuwen, kades en gebouwen (werkplaatsen, dijkmagazijnen en ook een aantal woningen). Een deel van de watersysteemobjecten en gebouwen heeft een monumentale status.

De aangeboden kandidaat moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:
– Opzetten van projectaanpak en planning van uit te voeren civieltechnische en bouwkundige onderhouds- en inspectiewerkzaamheden;
– Inspectieresultaten beoordelen en vertalen naar activiteiten om op te nemen in een onderhoudswerkomschrijving;
– Incidenteel zelf een civieltechnische of bouwkundige inspectie uitvoeren van een object, met als doel de conditie vast te stellen, of een gericht probleem op te lossen;
– Opstellen van werkomschrijvingen voor aannemers / leveranciers;
– Offertes opvragen en onderhoudswerkzaamheden aanbesteden i.s.m. met afd. Inkoop;
РHet aansturen/co̦rdineren van werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer(s);
– Beoordelen van het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden;
– Overleggen met interne en externe betrokkenen;
– Het delen van kennis en ervaring met de collega’s van WSRL.

Eis
– De kandidaat is e afgelopen 2 jaar NIET in dienst van Waterschap Rivierenland geweest

Ureninzet
Het betreft een functie voor minimaal 24 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig bij te stellen naar 32 uur per week. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en stelt uren bij indien nodig.

Data gesprekken
9 november 2020

Interesse?

Vacature:
(25320) Projectleider-werkvoorbereider Civiele techniek en bouwkunde 24 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022