• ZEVENAAR
  • Start datum: 14-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Zevenaar
Duur: 01-11-2020 t/m 01-05-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 26 oktober 2020

Opdracht omschrijving
Met het vertrek van onze collega willen we de vacature voor senior juridisch adviseur vooreerst tijdelijk invullen. Dit geeft ons de gelegenheid om een zorgvuldige werving en selectie procedure voor een nieuwe vaste collega te volgen.

Als senior juridisch advies:
Handel je inhoudelijk ruimtelijke initiatieven af.
Stel je (complexe) projectomgevingsvergunningen op en zorgt voor procedurele begeleiding van bestemmingsplannen.
Adviseer en vertegenwoordig je gemeente Zevenaar in bezwaar- en beroepsprocedures en stel je daarvoor de beroeps- en verweerschriften en pleitnota’s op.
Zorg je voor de juridische kwaliteitsbewaking binnen het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.
Ben je sparringpartner voor de planologische medewerkers.
Deel je je kennis van actuele jurisprudente met collega’s.

Verantwoordelijkheden
Als senior juridisch adviseur heb je de volgende verantwoordelijkheden:
Inhoudelijke beoordeling;
Voorbereiden van besluitvorming,;
Aviseren aan het bestuur en collega’s;
Uitvoeren van administratieve ruimtelijke procedures, klantcontacten;
Bijhouden van relevante jurisprudentie;
(Mede) borgen van juridische kwaliteit.

Eisen:
– Je beschikt over een HBO of WO denk- en werkniveau met tenminste als aandachtsgebied ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Geef in de toelichting aan op basis waarvan in je cv blijkt dat je hieraan voldoet.
– Je hebt ervaring (minimaal 5 jaar, in de afgelopen 10 jaar) met het behandelen van ruimtelijke initiatieven, juridische advisering en vertegenwoordiging. Geef in de toelichting aan op basis waarvan in je cv blijkt dat je hieraan voldoet.
– Je bent uitstekend op de hoogte van wetgeving en ontwikkelingen in het werkveld ( w.o. jurisprudentie). Geef in de toelichting aan op basis waarvan in je cv blijkt dat je hieraan voldoet.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Je bent procesgericht en daarnaast ook oplossings- en resultaatgericht. Je kunt 2 werk- of opdrachtsituaties schetsen waaruit blijkt dat je over deze kwaliteiten beschikt. De beschreven situaties (max half A4) dienen voldoende relevant te zijn. 50%
– Je hebt ervaring met het betrekken van bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen. Je kunt door 2 werk- of opdrachtsituaties te schetsen waaruit deze ervaring blijkt. De beschreven situaties (max half A4) dienen voldoende relevant te zijn. 50%

Competenties:
Je bent communicatief vaardig en beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
Je bent een teamspeler en betrekt collega’s bij de adviesvorming;
Je hebt een flink doorzettingsvermogen met de nodige kwaliteitsbewustheid en realiteitszin;
Je bent proactief, hebt oog voor verschillende belangen, bent evenwichtig en nauwgezet in belangenafweging,
Je bent stressbestendig en flexibel waar mogelijk;
Je bent ook vanuit een thuiswerksituatie in staat om in contact te blijven met collega’s en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

CV eisen:
Voeg een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. In het cv geef je duidelijk aan:
– de functienaam;
– bij welke opdracht- of werkgever;
– de start- en einddatum van de werkzaamheden;
– wat het aantal uren per week inzet was;
– welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd;
– welke ervaring je hebt opgedaan

Gesprek:
De interviews vinden plaats via Teams op vrijdagochtend 30.10.2020. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(25286) Senior juridisch adviseur Ruimtelijke ordening 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022