• AMSTERDAM
  • Start datum: 15-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Duur: 04-01-2021 t/m 31-12- 2021
Optie tot verlenging: nee
Reageren voor: 23 oktober 2020

Functieomschrijving Specialist

Werkzaamheden
Deze projecten betekenen vaak slopen en bouwen op de ruimte van een postzegel. Zowel onder- als bovengronds hebben we te maken met soms eeuwenoude constructies. Tot zelfs drie bouwjaren in 1 brug. Als OL ben je betrokken bij de diverse disciplines die onderdeel uitmaken van het ontwerpproces en zorgt voor de juiste coördinatie en integratie, van planvorming tot en met contract. Je bewaakt de bijdrage aan vraagstukken zoals uitvoeringsfaseringen, uitzetten van , inmetingen, materiaal- en geotechnisch onderzoeken etc. en bewaak je de geleverde kwaliteit. Bewaken van de kostenraming en contractvorm is een belangrijke taak, die met je collega’s afgestemd moet worden. Ook heb je gevoel voor de risico’s die bij het project een rol spelen. Je werkt nauw samen met de projectleiders, specialisten, voorbereiders, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau. Met jouw kennis van civiele constructies betekent dit dus veel meedenken en adviseren, met veel vrijheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Het is naast een inhoudelijke rol ook een functie waarbij de samenwerking (intern en extern) essentieel is. Dus communicatief sterk zijn , aandacht vragen (zo nodig opeisen ) voor zijn problematiek in het ontwerpproces als dat nodig is.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Opdrachtgevers
Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO of TU Civiele Techniek opleiding. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat is minimaal 7 jaar (liefst meer dan dat) als constructeur werkzaam geweest in zowel de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase (constructieve begeleiding van projecten in uitvoering).
РDe aangeboden kandidaat heeft een paar jaar ervaring in een OL rol (inhoudelijke co̦rdinerende rol).
– De aangeboden kandidaat is werkzaam geweest aan zowel de OG als ON kant
– De aangeboden kandidaat heeft een goed beeld van elke (technische) disciplines die betrokken zijn bij een ontwerp.
– De aangeboden kandidaat ervaring heeft met diverse contractsoorten (RAW en GC varianten), zodat OL hier gesprekspartner blijft.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met toepassen van hulp – en ondersteuningsconstructies.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met geïntegreerde contractvormen.
– De aangeboden kandidaat heeft enige kennis van de specifieke ambtelijke organisatiestructuur (welke stakeholders zijn er over het algemeen betrokken bij projecten en met welke ambtelijke diensten heb je te maken).
– De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van werken in stedelijke omgeving.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: zsm sluiting.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Interesse?

Vacature:
(25323) Specialist 16-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022