Standplaats: Ridderkerk
Duur: 02 11-2020 t/m 02-11-2021
Optie tot verlenging: Ja, maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode
Reageren voor: 20 oktober 2020

De afdeling Regie & Assetmanagement werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties van de assets van ons waterschap en zorgt dat deze ook in de toekomst goed blijven functioneren. Je gaat onderdeel uitmaken van een multidisciplinair assetteam onder aansturing van de assetmanager. De taak van de afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is om alle werkzaamheden ten behoeve van het duurzaam in stand houden (onderhoud, procesvoeren, verlenging technische levensduur, etc.) van de assets Watersystemen, Waterketen/Waterzuivering en Waterkering & Wegen en het bereiken van de doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma, deze uit te werken en te programmeren. Via meerjaren investerings-, onderhouds- en beheerplannen worden onderhoudsconcepten en werkpakket en investeringsopgaves (projecten) verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten & Uitvoeringen (PU), Beheer & Operatie (BO) en Zuiveren & Onderhoud (ZO).

Dit ga je doen:
Bij Waterschap Hollandse Delta ben jij hét aanspreekpunt voor de primaire processen binnen het programma Waterketen. Jij vertaalt de strategische doelen én van toepassing zijnde wet- en regelgeving naar concepten voor operationeel beheer en gebruik. Je stelt procesontwerpen op voor te (ver)bouwen assets welke voldoen aan de beleidskaders kosten, prestatie en risico. Je stelt hiertoe werkprocessen voor het beheer op en implementeert deze. Tevens monitor je hoofdprestaties van de rioolwaterzuiveringen, lever je advies t.a.v. het ten uitvoer brengen van het beheerbeleid en formuleer jij de hiervoor vereiste beleidskaders. Je bent hierin een volwaardige gesprekspartner en je kent de business door en door. Jij bent de expert die hierover adviseert.

Als Proces Engineer bij WSHD ben jij in staat het volgende neer te zetten:
– Je vertaalt de strategische doelstellingen in operationele kaders (prestatie indicatoren, meerjarenprogrammering en begroting) en laat deze bekrachtigen door de Assetmanager;
– Je stelt werkprocessen voor het gebruik en beheer van assets op en implementeert deze;
– Je bewaakt en rapporteert over de operationele kaders in relatie tot de gestelde doelstellingen en adviseert bij afwijkingen van gestelde doelstellingen en/of kaders naar de organisatie;
– Je draagt zorg voor naleefbare vergunningseisen voor nieuwe en bestaande assets binnen de waterketen (gemalen en rioolwaterzuiveringen) en vertaalt deze door naar noodzakelijke werkzaamheden binnen het operationele beheer;
– Je verzorgt wettelijke rapportages naar bevoegd gezag en hebt een accountrol naar dit bevoegd gezag;
– Je bent troubleshooter, adviseert bij calamiteiten en doet optimalisatiestudies voor bestaande assets;
– Je stuurt bij (binnen de kaders) bij afwijking van de doelrealisatie en je geeft (on)gevraagd advies;
– Je hebt de regie naar de adviserende en operationele afdelingen in de waterketen;
– Je weet wat er speelt aan ontwikkelingen in de afvalwaterwereld en kan deze op waarde schatten;
– Je bent in staat een netwerk te onderhouden met waterschappen, gemeenten, onderzoek/kennisinstellingen, en het bedrijfsleven;
– Je denkt vooruit over kansen die maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie bieden voor de afvalwaterketen.

Eisen
– Kandidaat heeft minimaal een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Milieukunde of Chemische Technologie, Bedrijfskunde of Procestechniek.

Wensen
– De kandidaat heeft minimaal vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie.
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt.
Denk hierbij o.a. aan:
a. werkprocessen voor het gebruik en beheer van assets in de waterketen
b. de van toepassing zijnde kaders en wet- en regelgeving.
c. wettelijke rapportages naar bevoegd gezag
d. monitoring van het beheer en gebruik van de assets mbt de waterketen
e. ontwikkelingen in de afvalwaterwereld
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV.
– Werkhouding e/o communicatieve vaardigheden
Binnen de afdeling speel je uiteraard ook een rol. Je bent een fijne collega om mee samen te werken en je zorgt voor verbindingen. Je bent open en transparant richting je collega’s, stelt je leergierig op, maar deelt ook actief kennis. Zowel persoonlijk, als met het team, wil jij elke dag weer een beetje beter worden. Met je ervaring voeg je direct waarde toe.
Als Proces Engineer heb je uitstekende communicatieve- en luistervaardigheden. Je neemt verantwoordelijkheid, stelt de klant centraal, toont initiatief en kunt gestructureerd werken. Verder ben je analytisch sterk, werk je resultaatgericht en ga je voortvarend te werk.
Beschrijf hoe jij dat aanpakt.

Motivatie
Beschrijf waarom jij de beste kandidaat bent.

CV
Het CV is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Referenties
U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Data matchgesprekken
27 oktober 2020

Interesse?

Vacature:
(25253) Sr. Proces Engineer - waterketen 36 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022