Standplaats: Steenbergen
Duur: 26-10-2020 t/m 31-03-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 oktober 2020

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 inwoners, vijf dorpen en een stad, is een gemeente om trots op te zijn. De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg hebben ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. Het is er fijn wonen, werken en recreëren. De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol ambitie in voor de gemeente Steenbergen. Een organisatie die volop in ontwikkeling is om klaar te zijn voor een mooie toekomst. Een toekomst waarbij we samen met onze inwoners bouwen aan onze gemeente.

Voor het cluster van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn we op zoek naar een toezichthouder voor maximaal 24 uur per week voor een periode van ca. 6 maanden. VTH is onderdeel van het team, Wonen Werken en Beleven. Dit team houdt zich beleidsmatig bezig met de fysieke leefomgeving van onze inwoners en ondernemers. Dit op het gebied van economie, recreatie, gebiedsontwikkeling, verkeer en vervoer, milieu, duurzaamheid, wonen, grondzaken en vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De gemeente Steenbergen hecht waarde aan een goede relatie met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Hierbij is het ondersteunen van initiatieven een belangrijk uitgangspunt. De manier van communiceren vinden wij hierbij heel belangrijk.

Wat ga je doen?
Je belangrijkste taak als toezichthouder leefomgeving is om uitvoering te geven aan het handhavingsbeleidsplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.
Dit houdt o.a. in dat je:
– Controleert of nieuwe bouwwerkzaamheden conform vergunning en/ of Bouwbesluit worden uitgevoerd;
– Controleert of bedrijven en inwoners de wet- en regelgeving en vergunningen naleven op de samenhangende terreinen van de Wabo (bouwen/planologie). Denk hierbij o.a. aan strijdig gebruik, maar ook aan toezicht op omgevingsvergunningen met betrekking tot kappen, wijzigen van monumenten, werk of werkzaamheden uitvoeren, etc.
– Legalisatieonderzoeken uitvoert;
– Bouwwerken inspecteert op de eisen met betrekking tot bestaande bouw;
– Klachten en meldingen onderzoekt, afhandelt en zo nodig met de Boa’s afstemt;
– Controles uitvoert in het kader van de BAG en WOZ administratie;
– Verantwoordelijk bent voor de opvolging van het toezicht dat je uitvoert, en indien nodig je een volledig en goed opgebouwd dossier overdraagt aan onze juristen;
– Naast je inspecterende taak in staat bent voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden.
– Toezicht op de naleving van de coronamaatregelen in samenwerking met de BOA’s;

Voor de uitvoer van je taken werk je nauw samen met de vergunningverleners, de juristen en de andere toezichthouder Leefomgeving.

Wat je kunt en kent
Je hebt
– Je rijbewijs B. Het merendeel van je tijd zal je niet op kantoor zijn omdat je buiten aan het controleren bent;
– Een (bouwkundig) HBO werk- en denkniveau;
– Kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Aantoonbare ervaring met de strategie strekt tot aanbeveling.

Je bent
– Flexibel en hebt een dienstverlenende instelling;
– Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
– Zelfstandig, verantwoordelijk, accuraat en positief ingesteld;
– In staat om belangentegenstellingen te overbruggen;
– Bij voorkeur in het bezit van ABW I en II.

Eisen
– Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemde opleidingseis. Dit moet blijken uit de CV.
– Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
– Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit
– Kandidaat past binnen het team
– Kandidaat heeft kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS)
– Kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden
– Kandidaat beschikt over rijbewijs B
– Kandidaat is flexibel en heeft een dienstverlenende instelling
– Kandidaat is accuraat
– Kandidaat is in staat om belangentegenstellingen te overbruggen

Wensen
– Kandidaat heeft werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit de CV.
– Kandidaat beschikt over 1 of meer referenties
– Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van ABW I en II

Interesse?

Vacature:
(25341) Toezichthouder Wabo - Leefomgeving 24 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022