• UTRECHT
  • Start datum: 13-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Urecht
Duur: 15-11-2020 t/m 15-11-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2 maal voor de periode van maximaal 6 maanden
Reageren voor: 21 oktober 2020

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur; de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) onderdelen gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding en houtopstanden, Natuurschoonwet, de Verordening natuur en landschap, en de Wegenverordening. Binnen het team wordt ook uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Wat ga je doen
Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen op grond van de Wnb onderdeel gebiedsbescherming met het zwaartepunt op Stikstof. Ook draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid op het gebied van genoemde regelgeving.

Je taken zijn:
– Het technisch inhoudelijk beoordelen en toetsen van aanvragen, en meldingen aan de betrokken wet- en regelgeving Wnb gebiedsbescherming met zwaartepunt op stikstof. – Het voeren van overleg met de bij de aanvraag betrokkenen zowel intern (o.a. juristen, beleidsmedewerkers) als extern (aanvragers, adviesbureaus, gemeenten, Regionale uitvoeringsdiensten, , etc.);
– Het opstellen en afhandelen van brieven en besluiten n.a.v. de aanvraag inclusief het daarin verwerken van antwoorden op ingekomen zienswijzen en de verwerking van de aanvraag in digitale systemen;
– Het leveren van de technisch inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken, het adviseren rondom administratieve geschillen en het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepszaken tot aan de Raad van State;
– Het tijdig signaleren van obstakels en met het team werken aan oplossingen en aanpassingen;
– Afstemmen met andere overheden of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Wnb;
– Te woord staan van aanvragers en andere belanghebbenden.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Hbo bachelor niveau en/ of Wo- bachelor, master niveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een half jaar ervaring als vergunningverlener op het gebied van de Wnb onderdeel gebiedsbescherming met het aspect stikstof, of heeft minimaal een half jaar aanvragen verzorgd in het kader van deze wetgeving namens initiatiefnemers van projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met AERIUS Calculator voor stikstofbronnen als agrarische sector, industrie, bouwen of mobiliteit.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring gekoppeld aan een HBO/WO opleiding op het kennisdomein van de Natuur en Landschapsbeheer en/of groene regelgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van ecologie.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met AERIUS Calculator voor stikstofbronnen als agrarische sector, industrie, bouwen of mobiliteit.
Benoem duidelijk ( SMART) bij de drie wensen bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan.
Bij het niet duidelijk onderbouwen: hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Competenties
A. Persoonlijke eigenschappen
Persoonlijke eigenschap 1
De kandidaat kan goed zelfstandig werken.
Persoonlijke eigenschap 2
De kandidaat is flexibel.
Persoonlijke eigenschap 3
De kandidaat is resultaat- én samenwerkingsgericht.
Persoonlijke eigenschap 4
De kandidaat is initiatiefrijk.

B. Vaardigheden
Vaardigheden 1
De kandidaat heeft kennis en ervaring gekoppeld aan een HBO/WO opleiding op het kennisdomein van de Natuur en Landschapsbeheer en/of groene regelgeving.
Vaardigheden 2
De kandidaat kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
Vaardigheden 3
De kandidaat bezit overtuigingskracht en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
Vaardigheden 4
De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Ecologie.

C. Kennis
Kennis 1.
De kandidaat kan technisch inhoudelijk beoordelen en toetsen van aanvragen, en meldingen aan de betrokken wet- en regelgeving Wnb gebiedsbescherming met zwaartepunt op stikstof. Het voeren van overleg met de bij de aanvraag betrokkenen zowel intern (o.a. juristen, beleidsmedewerkers) als extern (aanvragers, adviesbureaus, gemeenten, Regionale uitvoeringsdiensten, , etc.).
Kennis 2
De kandidaat kan brieven en besluiten opstellen en afhandelen n.a.v. de aanvraag inclusief het daarin verwerken van antwoorden op ingekomen zienswijzen en de verwerking van de aanvraag in digitale systemen.
Kennis 3
De kandidaat kan de technisch inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken leveren, het adviseren rondom administratieve geschillen en het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepszaken tot aan de Raad van State.
Kennis 4
De kandidaat kan tijdig signaleren van obstakels en met het team werken aan oplossingen en aanpassingen.
Kennis 5
De kandidaat kan afstemmen met andere overheden of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Wnb, aanvragers en andere belanghebbenden te woord staan.

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Toelichting uren per week
Minimaal 32 en maximaal 40 uur per week

Aanleveren na gunning
VOG en integriteitsverklaring

Interesse?

Vacature:
(25235) Vergunningverlener Wet Natuurbescherming Stikstof 40 u/w

Uw contactpersoon:
Cheyenne Locadia - Cheyenne.locadia@dcengineers.nl - 0850201022