• AMSTERDAM
  • Start datum: 16-10-2020
  • Eind datum:

Standplaats: Weesperstraat 430, AMSTERDAM
Duur: 01-12-2020 t/m 30-11-2022
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 29 oktober 2020

Functieomschrijving
Ervaren, praktisch ingestelde werkvoorbereider voor civieltechnische projecten op het gebied van maaiveld inrichting en constructies in gebiedsontwikkeling die tevens de coördinatie van de werkvoorbereiding uitvoert onder de 5 werkvoorbereiders.

Werkzaamheden
Je bent betrokken bij de totale scope van maaiveld inrichting inclusief constructies, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. Je coördineert alle projecten onder de 5 werkvoorbereiders, bewaakt en toets de kwaliteit en bent aanspreekpunt voor de 4 projectleiders. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau.Je toets planproducten aan het stedenbouwkundig plan en bewaakt onderlinge raakvlakken tussen alle deelprojecten. Je bent adviseur voor bouwlogistiek ter ondersteuning van de bouwcoördinator.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Het team WGM richt zich op specialistische vraagstukken op het gebied van water groen, milieu, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zuidas, Noord/Zuidlijn en IJburg tot aan een binnenstedelijke straat of kavel die wordt herontwikkeld. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Bodem, waar je samen met 7 andere specialisten op het gebied van bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, bodemsanering, ondergrondse obstakels en sloop integraal aan de ondergrond werkt.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo opleiding (bij voorkeur in het civieltechnische domein). Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) met werken in de RAW en UAV. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, faseringen. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft met het opstellen van BLVC-plannen. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
РDe aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het vastleggen van nieuwe K&L trac̩s (b.v. wenstrac̩-procedure) en overleg met nutsbedrijven. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft gewerkt voor projecten in een stedelijke omgeving in een gemeente met >100.000 inwoners. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het werken in complexe projecten. Complex is integraal, meerdere disciplines zoals verharding, K&L, V&G, groen, constructies of sanering. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met werkvoorbereiding op het gebied van constructies. Daarbij is het van belang dat de werkvoorbereider constructie tekeningen heeft vervaardigd van minimaal 3 bruggen en/of kademuren van definitief ontwerp tot uitvoeringsontwerp. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met de procedures van het Amsterdamse ‘Coördinatenstelsel werken aan de weg’.
Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van RAW bestekken in relatie tot gebiedsontwikkeling en/of instandhouding. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met Puccini, tekenstandaard NLCS en Microstation. Dit dient duidelijk geel gearceerd in het cv te staan.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

Interesse?

Vacature:
(25338) Werkvoorbereider 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022